CLOUDTALK GLOBAL ETKİNLİKLERİ İÇİN GENEL REZERVASYON KOŞULLARI

GİRİŞ

Cloud Marketing Bilisim ve Organizasyon Limited Şirketi'nin ("CloudTalk Global") aşağıdaki Rezervasyon Şart ve Koşulları, her iki tarafın da yazılı olarak açıkça kabul ettiği değişiklikler haricinde, münhasıran geçerli olacaktır. Tüm teklifler, kabuller veya diğer sözleşmeler sadece burada belirtilen şartlara tabi olup, tarafımızca yazılı olarak onaylanmadıkça tarafınızca önerilen farklı şartlar reddedilecek ve bağlayıcı olmayacaktır.

KAYIT

CloudTalk Global ticari bir etkinliktir. Etkinliğimize sadece ticari müşteriler Teyit edici kanıt talep etme hakkımız saklıdır. Çocukların veya 18 yaşın altındaki kişilerin Etkinlik mekânına girmesine izin verilmez. Hiçbir istisna gösterilmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, CloudTalk Global'i tazmin edeceksiniz.

İşvereniniz veya üçüncü bir şahıs adına kaydoluyorsanız:

- Bu Şartları kaydettirdiğiniz her kişi adına kabul etmek için özellikle yetkilendirilmiş olduğunuzu;

- Kaydettirdiğiniz her kişinin bu Şartlara tabi olmayı kabul ettiğini; ve

- Kaydettirdiğiniz her kişinin, bu Koşulları ihlal etmesi durumunda CloudTalk Global'i tazmin etmeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.

REZERVASYON/REZERVASYON TEYİDİ

Web sitemiz üzerinden online yer ayırtabilir veya rezervasyon yaptırabilirsiniz. Rezervasyonunuz, sadece gönderilmesini takip eden beş iş günü içinde tarafımızca yazılı olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Rezervasyonunuzu yaptıktan sonra beş iş günü içinde bizden haber alamazsanız, lütfen bizimle [email protected] adresi üzerinden irtibata geçin.

BEKLEYENLER LİSTESİ

Konferanslarımız tamamen doluysa, sizi bekleme listesine koyduğumuzu ve bir yer olursa sizinle iletişime geçeceğimizi bildireceğiz. Yeriniz onaylanmadıysa veya bize katılmak istediğiniz başka bir tarih bildirmediyseniz, rezervasyonunuzu yapmayacak veya ödemenizi işleme koymayacağız.

ÖDEME

Rezervasyon onayımızı takip eden 14 gün içinde (aksi kararlaştırılmadıkça) Kredi kartı, PayPal veya Banka Havalesi yoluyla tam ödemenin yapılması gerekmektedir. Lütfen gelen ödemeler için ilgili tarihin hesabımızdaki alacak tarihi olduğunu unutmayınız. Ödemenin tamamını belirtilen süre içinde alamadığımız takdirde, rezervasyonunuzu iptal etme ve konferansa katılımınızı reddetme ve (varsa) konaklama rezervasyonlarınızı iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Aynısı, gerçekleşmeyen veya geri çekilen ödemeler için de geçerlidir. Konferansın başlamasından önce herhangi bir anda bildirimde bulunarak, kontrolümüz dışındaki etkiler (döviz dalgalanması, para birimi düzenlemeleri, vergilerin değiştirilmesi, malzeme maliyetlerinde veya diğer hizmet maliyetlerinde önemli artışlar gibi) yüzünden maliyetlerimizde olan artışları yansıtmak için konferans fiyatını ve/veya (varsa) konaklama ücretini artırma hakkımızı saklı tutarız. Tarafımızca talep edilmesi halinde, ödeme sadece bankalar arası ödeme işlemi ile yapılacaktır. Nakit ödemeler, çekler veya kambiyo senetleri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi olarak kabul edilmeyecek ve bize riski size ait olmak üzere gönderilecektir.
Kredi Kartı kullanılarak yapılan ödemelerde, bu hüküm ve koşullara ek olarak ilgili İyzico hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

İPTALLER

Sizin tarafınızdan yapılan iptallerde, tam konferans ücretinin ve (varsa) konaklama masraflarının kaybedileceğini lütfen unutmayın. Bununla birlikte, hiçbir ek ücret ödemeden kendi yerinize bir meslektaşınızı gönderebilirsiniz. Hükümet kısıtlamaları, doğal afetler, grevler ve aynı zamanda teknik ve / veya mekanik sorunlar gibi kontrolümüz dışındaki nedenler, konuşmacıların rahatsızlanması veya katılımın olmaması veya etkinliğin tamamen iptal edilmesi gibi durumlarda, münferit iptal hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu gibi durumlarda, rezervasyon ödemeleriniz geri iade edilecek, başka herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Ortaklar için, iptal ücretleri ilgili sözleşmelere göre geçerlidir. Ayrıca, kuponlarla yaptığınız herhangi bir ücretsiz rezervasyonu veya yetkili olmadığınız kuponlarla yaptığınız rezervasyonları tamamen kendi takdirimize bağlı olarak iptal etme hakkını saklı tutuyoruz. Böyle bir durumda, yine de normal ücretli bir rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

YÜKÜMLÜLÜK

Yasal dayanağa bakılmaksızın, sadece aşağıdaki hükümlere göre sorumlu tutulacağız:
Kasıt ve ağır ihmal durumunda yasal hükümler uyarınca sorumlu olacağız. Basit ihmal durumunda, sadece uygun bir şekilde yerine getirilmesi zaruri olan ve müşterinin yerine getirileceğine gerçekten güvendiği ve güvenebileceği önemli bir sözleşme yükümlülüğünün (kardinal yükümlülük) ihlali durumunda sorumlu tutulacağız. Bu gibi durumlarda sorumluluğumuz, öngörülebilir ve sözleşme türü için tipik olan kayıp veya hasarla sınırlı olacaktır. Basit ihmal durumunda, diğer tüm zararlara ilişkin sorumluluk, özellikle dolaylı zararlar, dolaylı kayıplar ve kaybedilen karlara ilişkin sorumluluk hariç tutulacaktır. Yukarıda belirtilen sınırlamalar, ölüm, fiziksel yaralanma veya sağlığa zarar gelmesi durumunda veya Ürün Sorumluluk Yasası uyarınca sorumluluk tazminat talepleri durumunda geçerli olmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

Görev ve yükümlülüklerimizin bazıları veya bir kısmı üçüncü şahıslar aracılığıyla yerine getirilebilir. Bu üçüncü tarafların, sizin ve bu sözleşme için geçerli olacak kendi koşulları, kuralları veya yönergeleri olabileceğini kabul ediyorsunuz. Bunlar talep üzerine size sağlanacaktır. Bu, özellikle seyahat ve konaklama hizmetleri için geçerlidir. CloudTalk Global personeli, bu tür üçüncü taraflarla ilgili olası problemlerde veya sorunlarda size yardımcı olacaktır, ancak CloudTalk Global bu tür hizmetler için sorumluluk üstlenmeyecek olup, bu konuda kesinlikle bir aracı olarak kabul edilecektir.

MAHSUP HAKKI

Taleplerinizi yazılı olarak kabul ettiğimizde veya ilgili bir mahkeme kararını aldıktan sonra, taleplerinizi alacaklarımızdan mahsup edebilirsiniz. Hapis hakkınızı, taleplerinizin dayandığı aynı sözleşme ilişkisi kadarıyla kullanabilirsiniz.

FİKRİ MÜLKİYETİN KORUNMASI

Bu web sitesinin içeriği ve tasarımındaki haklar ve size gönderilen veya e-posta yoluyla gönderilen veya  konferanslarımız ve/veya hizmetlerimizle bağlantılı olarak size başka şekilde sağlanan materyaller dahil tüm fikri mülkiyet hakları (diğerlerinin yanı sıra, tescil edilmiş olsun veya olmasın telif hakları, veri tabanı hakları, ticari markalar, ticari unvanlar, alan adları, logo hakları, düzen ve içerik, buluşlar, ticari sırlar, know-how, patent hakları, yardımcı haklar, bilgisayar yazılım ve verilerindeki tüm haklar) bizim mülkiyetimizdedir. Önceden yazılı iznimizi almadan herhangi bir ticari marka, ticari unvan veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere bu tür materyalleri kullanamaz veya çoğaltamazsınız.

GARANTİ YOK, SORUMLULUK REDDİ, TAZMİNAT

Tüm konferanslarımız nitelikli konuşmacılar tarafından hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Bu web sitesi ve konferansta sunulan materyaller de dahil olmak üzere, sözlü olarak veya konferans materyalinde verilen herhangi bir bilginin kalitesi, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu site, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan internet sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler içerebilir. Bu tür üçüncü şahıs sitelerindeki herhangi bir bilgiyi, ürünü veya hizmeti hiçbir şekilde yönetmiyor veya kontrol etmiyoruz. Bağlantılar sadece size kolaylık sağlamaları için sağlanmakta olup, tarafımızca herhangi bir onaylama teşkil etmemektedir. Üçüncü şahıs bağlantılarının ve yönlendiricilerinin kullanımından tamamen siz sorumlusunuz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bu şartlar, uluslararası özel hukuk ve milletlerarası mal satım sözleşmelerine (CISG) yapılan atıflar hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İstanbul yerel mahkemelerinin, bunlardan veya bunların oluşturduğu yasal ilişkiden veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığı çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacağını kabul etmektesiniz. Mahkeme yeri sadece Türkiye'de olacaktır.

HÜKÜMET YASALARI

Bu şartlar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İstanbul yerel mahkemelerinin, bunlardan veya bunların oluşturduğu yasal ilişkiden veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığı çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacağını kabul etmektesiniz. Münhasır mahkeme yeri Türkiye'de olacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgileri çeşitli şekillerde toplayabiliriz, örneğin çevrimiçi rezervasyonlar sırasında veya bu tür bilgileri gönüllü olarak vermeye davet edebileceğiniz diğer durumlar esnasında. Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgileri, hizmetlerimiz ve etkinliklerimizle ilgili olarak sizinle posta, telefon veya çevrimiçi olarak iletişim kurmak ve pazarlama, reklam ve satış çabaları için kullanacağız. Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgileri, bu bilgileri daha önce ana hatlarıyla belirtilen amaçlar için kullanacak olan güvenilir bağlı kuruluşlara, bağımsız yüklenicilere ve iş ortaklarına ifşa edebiliriz. Toplu, anonim verileri yatırımcılara ve potansiyel ortaklara ifşa edebiliriz. Son olarak, sizden toplanan bilgileri işletmemizin satışı ile bağlantılı olarak aktarabiliriz. Herhangi bir verinin AB dışındaki üçüncü şahıslara aktarılmasında eşdeğer güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyeceğiz. Bize internet aracılığıyla gönderilen bilgilerin hiçbir zaman tam olarak güvence altına alınamayacağını lütfen unutmayın. Bize [email protected] adresinden bildirimde bulunarak, kişisel verilerinizi kullanma izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizi yasal veri koruma hükümlerine uygun olarak topluyor, işliyor ve kullanıyoruz. Bu konudaki tamamlayıcı bilgiler, Cloud Marketing Bilisim ve Organizasyon Limited Şirketi'nin veri koruma beyanında bulunmaktadır.
Veri Taşınabilirliği: [email protected] adresinden bizimle iletişime geçerek diğer hizmet sağlayıcılara verebileceğiniz kişisel verilerinizin bir kopyasını elektronik formatta talep edebilirsiniz. Talebinize 30 gün içinde cevap vereceğiz.
Hesap Kapatma ve Veri Silme: Aşağıdaki koşullara göre hesabınızın kapatılmasını talep edebilirsiniz. Kapatmadan önce, tüm rezervasyonlar ve hizmetler iptal edilmeli veya tamamlanmalıdır. Hesapta herhangi bir aktif rezervasyon veya hizmet varsa, hesap kapatılamaz. Kapatıldıktan sonra artık hesabınızda oturum açamayacaksınız. Hesabınız kapatıldıktan sonra, hesap verilerinin silinmesi 30 gün kadar sürebilir. Silme işleminden sonra artık hesabınıza erişemezsiniz ve hesabınız geri kurtarılamaz hale gelir. Yaptığınız rezervasyonlar veya aldığınız hizmetler için gerekli olan veriler, yasal ticari amaçlarımız veya yasal veya sözleşmeye dayalı kayıt tutma gereksinimlerimiz için gerekliyse saklanabilir.

DAVRANIŞ

Tüm katılımcıların ve misafirlerin, Davranış Kurallarımıza uygun olarak profesyonelce ve münasip bir şekilde davranmasını istiyoruz.  Etkinliklerimizde, kurum kuralları yayınlanabilir ve uygulanabilir. Bunlar, CloudTalk Global ve/veya oteller veya diğer mekânlar gibi iş ortaklarımızdan herhangi biri tarafından yayınlanabilir. Bu kurallara ve herhangi bir CloudTalk Global personelinin tüm talimatlarına her zaman uymanız gerekir. Bu tür talimatlara uyulmaması, uyarıların verilmesine neden olabilir, ciddi veya tekrarlanan durumlar mevcut ve/veya gelecekteki etkinliklerden dışlanmaya neden olacaktır. Bu durumda hiçbir ücret veya ödeme iade edilmeyecektir.

Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılmaktadır. CloudTalk'u kullanarak bu çerezlere onay vermiş olursunuz. Detay gör