Kişisel Veri Sahibi Başvuruları

1. BAŞVURU ŞEKLİ

KVK’nın 13 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ya da bizimle daha önce iletişime geçtiğiniz, sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden, [email protected] adresimize gönderebilirsiniz. Başvurunuzu yazılı olarak yapmak isterseniz şahsen adresimize getirebilir, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtası ile adresimize gönderebilirsiniz. Kişisel verilere ilişkin daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikamıza   göz atabilirsiniz. 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ünvan  : Cloud Marketing ( CloudTalk Global) Bilişim ve Organizasyon LTD. ŞTİ

Adres: Eğitim Mh. Ahsen Çıkmazı Sk. Sadıkoğlu İş Merkezi No: 1/26 Kadıköy - İstanbul Tel: +90 (850) 885 0153

Web adreslerimiz: www.cloudtalkglobal.com, www.cloudtalk.icu

yazışma adresine ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

3. BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER;

4. BAŞVURU ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkınız vardır.

5. YASAL HAKLARINIZ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Yasa gereği; 

  1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Başvuru formu, 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında veri ilgilisi olarak sahip olduğunuz haklarınız kapsamında, veri sorumlusu olan kuruluşumuza  başvurmanız için hazırlanmıştır. Formda yer alan alanları açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra, ıslak imzalı olarak irtibat kişisi Burkay Yapağcıoğlu adına, yukarıda izah edilen yollarla bize iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruya, KVK hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmeniz isteriz.  

AÇIK RIZA BEYANI

A) Kişisel verilerimin işlenmesine ve yurt içi ve dışındaki grup şirketleri, iş ortakları, çözüm ortakları, tedarikçilerle paylaşılmasına

  • AÇIK RIZAmı veriyorum.

Tarih: …../....../2020

Kişisel veri sahibinin, 

Adı Soyadı: 

İmza:

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.
Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılmaktadır. CloudTalk'u kullanarak bu çerezlere onay vermiş olursunuz. Detay gör